‭‭‭(0320) 76 90 69‬ info@blockline-ictmedia.nl

Disclaimer

De website www.blockline-ictmedia.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Blockline ICT & Media. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blockline ICT & Media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Blockline ICT & Media.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Blockline ICT & Media op internet zijn zorgvuldig samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die door Blockline ICT & Media wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie en prijzen op de website worden geregeld aangevuld en/of aangepast. Blockline ICT & Media behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Blockline ICT & Media te mogen claimen of te veronderstellen.

Blockline ICT & Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.blockline-ictmedia.nl op deze pagina.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van Blockline ICT & Media worden overgenomen.